KIY

VÅR HISTORIA

KIY

Konsthantverkarna i Ystad (KIY) är en ideell förening som bildades i april 2005.

Allt startade då några utvalda konsthantverkare blev inbjudna till Ystad Kommun med syftet att bilda en konsthantverksförening. Resultatet blev en förening av yrkesverksamma konsthantverkare och formgivare.


KIY har sedan starten haft säte i Jens Jacobsens Hus, vid Tvättorget i Ystad, med undantag för en kort tid då man prövade att etablera ett konsthantverkscentrum på Per Helsasgård.


Mycket har hänt sedan starten och många konsthantverkare kommit och gått.

Genom tiden har vi haft många fina gästutställningar, föredrag om lin, träsnideri, guld och ädelstenar och även flera välbesökta modevisningar.


Idag är vi 10 verksamma hantverkare och vi har även en ateljeer i huset där en konsthantverkare huserar. KIY tar även in gästmedlemmar och säljer deras produkter. I vårt galleri har vi kontinuerligt utställningar och högst upp på loftet finns Boden med utvalda produkter som företrädesvis är lokalproducerade.

Vi söker alltid duktiga och kunniga konsthantverkare som kan berika vår förening.Jens Jacobsens hus
Huset byggdes i korsvirke och hade överkragad övervåning på snidade konsoler. Det hade också en bodlucka som kunde öppnas under affärstid.
Jens Jacobsens hus ägdes under senare delen av 1800-talet och början på 1900-talet av kronofogde Nils Eskilsson och hans hustru Clementine.
Det kallades då ”Eskilssonska huset”. 1911 skulle huset rivas för att ge plats åt ett större husbygge, men köptes då av Fornminnesföreningen, som monterade ner det bit för bit och byggde upp det igen i den nordvästra delen av klosterområdet.
1967-68 var det dags att flytta det igen till sin nuvarande placering på Tvättorget.
Utvändigt har huset mycket kvar av sitt ursprungliga utseende, men invändigt har det renoverats flera gånger för att passa till ett modernt och funktionellt bruk.
Endast ett fönster på entréplan tros vara original.


Jens Jacobsen var köp- och rådman då han, tillsammans med sin hustru Marene Jacobsdatter, 1640 byggde sitt hus på Stora Östergatan i Ystad.
Efter första hustruns död gifte Jens om sig med Nille Lauridzdatter.
Sammanlagt fick han åtta barn och blev själv över 80 år.