Möbler och Keramik

Lillian Öberg och Sven Lagerwall är våra gästutställare 19 aug till 21 sept.

Många av Lillian Öbergs möbler är redan klassiker, välkända för några, oväntade och aktuella för andra. Enkelhet, skönhet och ekonomi är några av ledorden i hennes produktion.

Sedan mer än 20 år är Lillians huvudsyssla att formge möbler, hennes möbler skapas ofta av en berättelse, en analys eller ett behov. Lillian skapar i sin fantasi både provocerande, kritiska och funktionella ting. Hon drömmer om att hitta ett sätt att berätta om vår framtids utveckling i småskaliga produkter.

 

Sven Lagerwall vill att hans produktion i stengods ska användas i vardagen i form av koppar, skålar, kannor och fat. Han har arbetat med keramik i egen verkstad till och från sedan slutet av 70-talet.

Inte bara det nyttiga finns på hyllorna i ateljén. Där finns också kärl utan direkt funktion, de får fantasin hos betraktaren att flöda.

Lillians och Svens flytt till Örum, Löderup, motiverades i hög grad av möjligheten att bo och vara verksamma på en och samma plats. Där har de möjligheter att arbeta med flera olika saker samtidigt, Sven har tagit upp sin produktion av vackra drejade planteringskrukor i såväl terracotta som stengods.
Närheten till en verkstad innebär också att det är möjligt att omedelbart gå från tanke/idé till handling,  praktisera sina idéer direkt.

 

 

This entry was posted in Butiken. Bookmark the permalink.

Comments are closed.