Bli gästmedlem?

GÄSTMEDLEMSKAP:

Ett gästmedlemskap innebär att du hyr försäljningsplats i en 3-månadersperiod, hos Konsthantverkarna i Ystad.

När du ansöker om gästmedlemskap visar/skickar du prov/bilder på det du avser ha till försäljning hos oss. Därefter tas beslut om gästmedlemskap.

Du behöver inte vara boende i Skåne. (All ev. frakt betalas av gästmedlemmen själv.)

Förlängning med 3 månader sker efter överenskommelse. Du ska vara beredd at fylla på med fler alster (vi har inga lagerutrymmen). Placeringen i butiken görs av KiY och KiY har rätt att göra ett urval av dina alster. På vår hemsida blir du länkad till din egen webbsida samt i våra utskick till våra nätverk. Du blir även presenterad på vår Facebooksida.

KiY tar 30% i provision på försäljningssumman samt en månadsavgift som är 500 kr + moms i  juni, juli, aug och dec. Månadsavgiften för jan, febr, mars, april, maj samt sept, okt och nov är 250 kr + moms. Utbetalning sker i månadsskiftet.

Kontakta oss i butiken direkt och få en ansökningsblankett eller genom konsthantverkarna.ystad@gmail.com

 

 

 

Comments are closed.